Priser

Alle oppdrag vil naturlig nok være litt forskjellige. Derfor vil priser avtales basert på omfang og tidsforbruk.

Se ellers linken under for å få et inntrykk av prisnivå.

Veiledende frilanssatser

tlf: 48134221 – Frank Lervik